Bu kapsamda temel ilkelerimiz;

Firmamız, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını olanak verecek insan kaynakları sistemlerini uygulamak, insan kaynağımızın en etkin ve verimli şekilde kullanılması amacıyla; kurumsal ve kişisel gelişimi sağlayacak eğitimleri uygulayarak öğrenen bir organizasyon yaratılması, sadece bugünkü gereksinimlerimizi sağlayacak bir çalışan profili yerine, ekip çalışmasına yatkın, her türlü yeniliğe ve öğrenmeye açık, eğitimli ve sahip olduğu bilgiyi kullanabilecek ve insan öz değerlerine bağlı adayların işe alınması, çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamının hazırlanarak, kariyer olanaklarının sunulması, topluluk değerlerini benimseyerek, çalışan memnuniyetinin üst seviyede tutulması, temel İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZDIR.

Bu kapsamda temel ilkelerimiz;

» Çalışanlarımızın motivasyonları ve şirketimize bağlılıklarını ön planda tutmak,
» Performans Sistemi’ni ve Kariyer Planlaması’nı işletmek,
» Her yöneticiyi aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi yapmak.

Vizyon

İnsan kaynakları vizyonumuz; en iyi olan insan kaynakları yapısını kurmak ve bu uygulamaları hayata geçirmektir.

Misyonumuz

İnsan kaynakları olarak misyonumuz; yüksek iş kalitesi ve motivasyon düzeyi, şirkete bağlılık amacına yönelik insan kaynakları faaliyetleri ile Cornet rekabet gücünü artırmaktır.